TOP WEEKLY MANGA

3-gatsu no Lion Shouwa Ibun - Shakunetsu no Jidai summary:

The story is set in the year Showa 44 (1969), and it centers around Takanori Jinguuji, the 27-year-old man who eventually become the head of the Japan Shogi Association in the main 3-gatsu no Lion series.

Show Less ⇧

3-GATSU NO LION SHOUWA IBUN - SHAKUNETSU NO JIDAI CHAPTERS

Similar Manga Recommendations

Ima, Koi wo Shite Imasu

Ima, Koi Wo Shite Imasu

Chapter 2: Boyfriend And Girlfriend Author(s) : Hatta Ayuko View : 53,906
Catching The God

Catching The God

Chapter 4 Author(s) : Nunu View : 23,830
My Universe

My Universe

Chapter 12 Author(s) : Gong-i View : 101,999
Heresy

Heresy

Chapter 41: Night Shadow Author(s) : 邪魔外道 View : 658,497
Yoru no Rakka

Yoru No Rakka

Vol.1 Chapter 4.5: Bonus Tracks Author(s) : Asou Mitsuaki View : 125,517
Rokujo Hitoma

Rokujo Hitoma

Chapter 1: A Loser's Wish Comes True Author(s) : Kashima Ui View : 57,994