TOP WEEKLY MANGA

Uchi no Yome wa Jibun no Koto shika Kangaenai!! summary:

"My reason for liking you? It's because of money."
A bride who is only thinking about herself...
But, I really like someone like you.
....that, kind of manga.

Show Less ⇧

UCHI NO YOME WA JIBUN NO KOTO SHIKA KANGAENAI!! CHAPTERS

Similar Manga Recommendations

Hanaya no Nikai de

Hanaya No Nikai De

Vol.2 Chapter 10: With Extra Author(s) : Sugano Akira View : 92,508
Yasashii Anata...

Yasashii Anata...

Vol.1 Chapter 5.6: Extra: In The Café Author(s) : ishida Higashi View : 138,902
Yakuza wo Shibatte Ii desu ka

Yakuza Wo Shibatte Ii Desu Ka

Vol.1 Chapter 1 Author(s) : Suji View : 109,297
Backstage Lovers

Backstage Lovers

Chapter 5 [End] Author(s) : Ayahira Satoru View : 266,569